PROJECTS

FOTOPROJECT – RECHT-OP JONGEREN

Recht-Op vzw is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Samen met mensen in armoede strijdt ze voor een samenleving zonder uitsluiting. De jeugdwerking van Recht-Op heeft een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Daarnaast werkt ze projectmatig rond thema’s waar jongeren van wakker liggen.

In het voorjaar van 2019 gingen de jongeren van Recht-Op aan de slag met fotografie. Samen met een ervaren fotograaf ontdekten ze de technische en artistieke kanten van fotografie. Hun foto’s vormden het materiaal om in gesprek te gaan: wat vinden zij belangrijk en welke thema’s leven er bij hen. Eenzaamheid en natuur kwamen bovendrijven.

Eenzaamheid

Maatschappelijke kwetsbaarheid laat diepe sporen na. Het raakt aan hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. De jongeren hebben het gevoel anders te zijn en er niet bij te horen. Ze spreken over het pesten op school en daarbuiten. Over de onzekerheid, schaamte en stress. Over de muur die ze opwerpen om zich sterk te houden. Over het verlangen om te verdwijnen in een andere wereld. Maar de jongeren spreken ook over hoop en vertrouwen. Vrienden en het gezin zijn daarbij ontzettend belangrijk. Ook Recht-Op speelt een belangrijke rol. Het is een plek waar velen hun rugzak even kunnen afnemen.N

Natuur

Natuur speelt een veelzijdige rol. Het is een tastbare én een verbeelde plek voor kwetsbare jongeren. Ze wonen vaak klein, in overbevolkte wijken en zitten op drukke scholen. Ze vinden moeilijk mentale en fysieke ruimtes waar ze op adem kunnen komen. Natuur staat symbool voor het verlangen naar zuurstof en rust. Ook merken ze dat die natuur onder druk staat. De opwarming van de aarde en vervuiling baren hen zorgen. Het gebrek aan natuur in hun buurt maakt hen kwaad en verdrietig.

FOTOPROJECT – WINGERDBLOEI

Kwetsbare jongeren staan vaak buiten beeld. Door een zware start in de vorm van verslaving, een vluchtgeschiedenis of psychische problemen vinden ze moeilijk een weg in onze maatschappij. Hun verhalen gaan over veerkracht en moed, maar ook over verlating, eenzaamheid, armoede. In deze fotoreeks blijven de jongeren zelf buiten beeld, maar gebruiken ze de camera om ons mee te laten kijken in hun leven. 

In samenwerking met het begeleidingscentrum Wingerdbloei vzw (https://wingerdbloei.be) begeleidde fotografe en creatieve therapeute beeldend Katleen twee maanden lang vier jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud. Wingerdbloei is een begeleidingscentrum voor jongeren en gezinnen met kinderen van drie tot achttien jaar, dat gezinnen begeleidt om de opvoeding weer op de rails te krijgen zodat het kind of de jongere thuis kan blijven wonen. Als thuis wonen (tijdelijk) niet haalbaar is kan de jongere in één van de residentiële afdelingen worden opgenomen. Jongeren kunnen ook doorgroeien naar zelfstandigheid via ‘kamertraining’ en ‘begeleid autonoom wonen’.

Katleen leerde twee meisjes en twee jongens van de Wingerdbloei, Luna, Maiä, Nawid en Naim, om momenten uit hun leven te fotograferen. Katleen: “Dit project gaf de deelnemende jongeren een stem waarmee ze hun zelfvertrouwen konden vergroten. Door de foto’s te maken en die in een tentoonstelling bij jongerencentrum Kavka met de buitenwereld te delen, kregen ze meer grip op hun leven. De jongeren leerden de basistechnieken van de fotografie, kregen gerichte opdrachten en vervolgens werd elke foto besproken. Omdat veel jongeren zich moeizaam kunnen uitdrukken in woorden, is het maken van foto’s een hulpmiddel om zich te uiten, een dialoog te kunnen starten en zelfvertrouwen te krijgen. Ook wordt onze beeldcultuur vaak gezien als een negatieve invloed: jongeren krijgen zoveel onrealistische of onhaalbare beelden te zien van hoe ze zouden moeten zijn. Ik wilde iets positiefs doen met de kracht van beeld en hen de tools aanreiken om regisseur van hun eigen beelden te worden.”

Dit fotoproject kwam tot stand met steun van NIKON, IMPRENTA, Kavka vzw en Wingerdbloei vzw. Meer informatie: www.katleengils.be

Dit artikel is online verschenen op Charlie Magazine https://www.charliemag.be/mensen/buiten-beeld/#

FOTOPROJECT – FORMAAT – ‘BAANBREKERS’

Met bestaand
beeldmateriaal en met zelfgemaakte foto’s leren de jongeren hun talenten te ontdekken.